+48 531 608 018

Tablice reklamowe wolnostojące

Tablice z obciążeniem, podobnie jak tablice wolno stojące wykonywane są w oparciu o tę samą konstrukcje z zasadniczą różnicą, którą jest ich mobilność. Podstawę tablicy stanowi platforma obciążana blokami z betonu nie jest zaś zalewana na stałe betonem. Ten fakt stwarza możliwość szybkiego demontażu tablicy i zmiany jej lokalizacji. Rama oraz ekran reklamy są tożsame z elementami tablic wolno stojących. Różnorodność wymiarów jak również podłoża do którego przytwierdzana jest grafika reklamowa pozwala na dopasowanie kształtu tablicy względem potrzeb i budżetu klienta. Nie ma przeszkód technicznych by tablica tego rodzaju była dwustronna, czy też wyłącznie jednostronna. Różnica w podstawie ma znaczenie także formalne, bowiem fundamenty na stałe zalewane betonem wymagają pozwolenia na mocy prawa budowlanego, zaś konstrukcja lekka, a taką jest tablica z obciążeniem jest wolna od tegoż obowiązku